Masuk

Ingat Saya

Deideologi dan Deradikalisasi

Jihadku Muslim Indonesia

Jihadku Muslim Indonesia

Kewajiban setiap muslim di pelbagai daerah tentunya sama. Dari masa ke masa sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat nanti tidak memiliki perubahan syariat, disebabkan Nabi penghujung zaman telah dilahirkan. Perihal adanya wali, kiai, ulama, ustaz, guru agama, dan lain-lain yang ahli dalam bidang keagamaan ialah pewaris Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi da...

Baca Artikel »
Titik Temu Islam dan Demokrasi

Titik Temu Islam dan Demokrasi

Akhir-akhir ini masyarakat diguncangkan dengan berbagai pemberitaan di media terkait banyaknya gerakan radikal yang selanjutnya mengarah pada terorisme. Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia menjadi pertanyaan besar dari mana asal muasal radikalisme di Indonesia. Berbagai spekulasi tak dapat dipungkiri bermunculan di kalangan masyarakat. Ada sebagian masyarakat menganggap bahwa polemik red...

Baca Artikel »